STREV

Stabilitet  – Tillit – Rådgivende – Effektiv – Variert

-Vi er en stabil revisor. Dere forholder dere til samme person over tid, vi har gode innarbeidede rutiner og dere slipper å begynne på nytt.

-Det er viktig med tillit til sin revisor, vi får deres tillit når vi leverer til kvalitet gang etter gang.

-Rådfør dere med oss! Vår kompetanse og kunnskap kommer dere til gode.

-Våre effektive arbeidsmetoder og rutiner har vært en av våre store suksessfaktorer i mange år, og er nok grunnen til at vi har så mange fornlyde kunder, store som små.

-Variert og lang erfaring som ledere av større selskap utenfor revisjonsbransjen betyr at vi ser revisjon fra deres perspektiv.